Atomo
 
Contacteer ons | Inhoudstafel | ZOEK zoek
Nieuwe versie van de norm ISO 9001


Atomo, 1 oktober 2008
De definitieve publicatie van de nieuwe versie van de ISO 9001 norm wordt eind 2008 verwacht. De nieuwe ISO 9001 is een amendering van ISO 9001:2000.
 
Er verandert niet zoveel in de nieuwe versie van ISO 9001. Het gaat om een amendering en dat houdt in, dat aan de eisen zelf niet gesleuteld wordt. Wel zijn verduidelijkingen en correcties aangebracht om een juiste en eenduidige interpretatie van de norm te bevorderen.
 
Op een enkele plaats is de terminologie aangepast en zijn opmerkingen toegevoegd om het begrip te vergroten. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in de paragrafen over uitbesteding van processen (4.1), werkomgeving (6.4) en nazorgactiviteiten (7.2.1).
 
Verder bevat NEN-EN-ISO 9001:2007 Ontw. een nadere precisering van wat de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem omvat (4.2.1) en welke documenten van externe oorsprong (4.2.3) de organisatie moet beheersen.
 
Bij de paragraaf over training is ook preciezer omschreven dat trainingen zijn bedoeld om noodzakelijk geachte competenties te verwerven en dat de beoordeling van de effectiviteit van trainingen daarop moet worden gericht. (6.2.2). Bij de infrastructuur (6.3) is toegevoegd dat informatiesystemen bij de ondersteunende diensten behoren.
 
Nuttig is de bij 7.3.1 toegevoegde opmerking die duidelijk maakt dat beoordeling, verificatie en geldigverklaring bij ontwerp en ontwikkeling onderscheiden activiteiten zijn en elk een eigen doel dienen.
 
In het kader van beheersing van afwijkende producten moeten registraties worden bijgehouden over de aard van de afwijking en de daarop genomen acties, inclusief de gedane concessies(8.3).
 
Wellicht dat de meest verstrekkende gevolgen voor sommige organisaties gaat over de explicietere eis wat betreft de directievertegenwoordiger. Uitbesteden over huren van derden is niet meer mogelijk omdat gesteld wordt dat deze uit het management van de eigen organisatie benoemd moet worden(5.5.2).
 
bron: NEN
 
Bent u toe aan efficiëntie en kwaliteit in uw onderneming, dan kiest u best voor "moderne" ISO 9001:2000 bij Atomo.
 
Geen overtolligheden, geen rompslomp, paperless office.
Kort en krachtig.
 
 
 
 

Design by Absurd & Madam | Powered by Nettools