Atomo
 
Contacteer ons | Inhoudstafel | ZOEK zoek
Het doel


Het doel 
 
auteur: Eliyahu Goldratt
 
ISBN 9027467005; Het Spectrum BV
 
Dit boek gaat over het TOC-principe (Theory of Constraints) in productieprocessen. Het geeft aan hoe deze processen beheerst en verbeterd kunnen worden. Wie logisch nadenkt ziet de 'oorzaak en gevolg'-verwantschap tussen productie en product. Wie zich bewust is van het principe dat Goldratt ontwikkeld heeft, zal bemerken dat in zijn bedrijf de productieprocessen beter kunnen worden gereguleerd. Want het behalen van een zo hoog mogelijk rendement hangt niet af van de individuele inzet van iedere werknemer afzonderlijk, maar van de graad van samenwerking tussen de diverse afdelingen.
In bedrijven waar het TOC-principe al wordt toegepast, zoals General Electric en Westinghouse, is gebleken dat de productiviteit, waarvan men dacht dat deze reeds optimaal was, nog verder kon worden opgevoerd. En niet door iedere individuele werknemer harder te laten werken, maar door de onderlinge afstemming van de productieafdelingen beter te reguleren. In  ' Het doel' wordt het hoe en waarom van deze regulering uiteengezet.
Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Design by Absurd & Madam | Powered by Nettools