Atomo
 
Contacteer ons | Inhoudstafel | ZOEK zoek
Good to Great


Good to Great: Waarom sommige bedrijven een sprong vooruit maken... en anderen niet 
 
auteur: Jim Collins
 
ISBN 9025425100  Business contact, Amsterdam
 
Uit een langdurig onderzoek van honderden Fortune 500-bedrijven kwamen elf bedrijven naar voren die in ee periode van vijftien jaar explosief groeiden: een tijdlang presteerden ze even 'good' als hun concurrenten in dezelfde branche, maar plotseling accelereerden ze en werden 'great'.
Wat onderscheidt deze succesvolle bedrijven nu van hun concurrenten en wat kunnen anderen daarvan leren? Collins heeft zijn inzichten in een aantal principes geformuleerd. Het zijn tijdloze factoren voor succes – geen hypes.
 
Voor al deze bedrijven geldt:
 
1.
het leiderschap bevindt zich op niveau 5 (dienstbaar)
2.
ze werven de juiste mensen
3.
ze zien de harde feiten onder ogen, maar blijven vertrouwen op hun succes
4.
ze vinden een antwoord op drie afbakeningsvragen: wat kunt u het best, waar gelooft u't meest in en wat is cruciaal voor uw economisch voortbestaan
5.
ze zorgen voor een gedisciplineerde organisatiecultuur
6.
ze hechten groot belang aan technologie, maar zijn daarin selectief
7.
ze werken gestaag en volhardend, zonder revolutionaire doorbraken
 
Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Design by Absurd & Madam | Powered by Nettools