Atomo
 
Contacteer ons | Inhoudstafel | ZOEK zoek
AtomRent ERP softwarepakket


AtomRent is een ERP software pakket speciaal gericht op bedrijven die graafmachines en landbouwtoestellen verhuren en/of verkopen.
 
Deze ondernemingen beschikken vandaag dikwijls niet over een computerprogramma om de verhuur en/of de verkoop van hun machinepark eenvoudig maar toch professioneel te beheren.
 
Er is vaak geen duidelijk zicht op het rendement van de toestellen.
Het is niet altijd evident snel te weten te komen bij welke klant bepaalde machines of toebehoren zich bevinden en wanneer deze vrij komen voor andere klanten.
De prijsberekening van een verhuring is dikwijls complex met allerlei bijkomende aanrekeningen zoals brandstof, transport, verlenging van de huurperiode, ...
De bestelbonnen dienen dikwijls nog met de hand geschreven te worden ipv automatisch afgedrukt.
Er heerst dikwijls heel wat papierwerk om allerlei afspraken met de klanten bij te houden.
 
 
De bediening van AtomRent gebeurt heel eenvoudig en vraagt geen speciale opleiding of diepgaande kennis van pc's.
De functionaliteiten zijn zeer uitgebreid en performant. Alle mogelijke bijzondere situaties worden optimaal ondersteund om een zo hoog mogelijk rendement te bekomen.
Een telefonische support voor vragen en ondersteuning is beschikbaar tijdens kantooruren.
Het startscherm geeft een heel eenvoudig overzicht van alle functionaliteiten. Elke gebruiker kan snel de gewenste functionaliteit zien en aanduiden. Vanuit elk scherm in de toepassing kan snel teruggekeerd worden naar het startscherm. De eventueel nieuw ingebrachte of gewijzigde gegevens worden steeds automatisch bewaard.
De bediening is zo eenvoudig gemaakt dat elke medewerker, eventueel met heel beperkte informatica kennis, het programma kan bedienen.
 
De aganda toont uiterst overzichtelijk in kalendervorm de beschikbaarheid en de verhuur van de gewenste toestellen. Een nieuwe reservatie kan rechtstreeks aangeduid worden zonder dat datums dienen ingevoerd te worden.
  
Het scherm voor het beheer van de verhuring is eveneens zeer eenvoudig maar tegelijk toch zeer compleet en overzichtelijk.
De gegevens kunnen ten allen tijde aangepast worden, of artikels kunnen toegevoegd of verwijderd worden aan eenzelfde verhuring.
Automatisch wordt dan de huurprijs aangepast volgens de meest optimale prijsformule voor de klant.
 
De huurovereenkomsten kunnen zeer eenvoudig afgedrukt worden. De nodige bedrijfsgegevens zijn voorzien zodat deze overeenkomst rechtstreeks dienst kan doen als bestelbon.
 
Een machine of toebehoren kan zeer snel opgezocht worden door middel van een eenvoudig maar toch zeer uitgebreid selectiescherm.
 
Per machine kan een zeer uitgebreide hoeveelheid gegevens bewaard worden zoals:
 
artikel eigenschappen: merk, type, intern nr, seriëel nr, voorraad, nummerplaaat, bouwjaar, tellerstand, lengte, hoogte, breedte, gewicht, lijst met uitrusting, lijst van bijhorende artikels, ...
onderhoudsgegevens: historiek van onderhoud en reparaties die reeds werden uitgevoerd. (De ingave van deze informatie kan eventueel gekoppeld worden aan een bestaand atelier software programma.) Op elk ogenblik kan AtomRent een overzicht geven van de toestellen die een onderhoud dienen te krijgen.
inspectiegegevens: historiek van uitgevoerde inspecties. Op elk ogenblik kan AtomRent een overzicht geven van de toestellen die opnieuw geïnspecteerd dienen te worden.
Aankoop gegevens: prijs, datum, verkoper, opmerkingen
Verhuur: uurprijs, dagprijs, weekprijs, maandprijs, extra uurprijs. Deze prijzen worden automatisch gebruikt bij de prijsberekening van de verhuur, eventueel gekoppeld aan instelbare kortingen.
Verkoop: verkoopprijs, verkochtprijs, datum, koper, ...
Afdelingen: De artikels kunnen onder verschillende afdeling binnen de onderneming ingedeeld worden.
Groepen: De artikels zijn geordend en gegroepeerd volgens groepen en sub groepen.
Foto's: Per artikel kan een lijst van digitale foto's bewaard worden. Deze worden gebruikt in afdrukken voor klanten, of gepubliceerd naar de website zodat deze afgebeeld kunnen worden.
 
Per artikel kan een lijst van digitale foto's bewaard worden. Deze worden gebruikt in afdrukken voor klanten, of gepubliceerd naar de website zodat deze afgebeeld kunnen worden.
 
Van elk toestel kan een afdruk in kleur gemaakt worden. De gewenste bedrijfsgegevens worden voorzien zodat het document aan de klant of prospect overhandigd kan worden.
Nog meer afdrukken kunnen op maat voorzien worden.
 
Alle toestellen zijn onderverdeeld in groepen en sub groepen. Dit laat toe om snel opzoekingen te maken en op die manier verschillende alternatieve machines te kunnen aanbieden aan klanten.
 
 
AtomRent laat eveneens toe om foto's van werven met uitleg te beheren. Deze zijn eveneens geordend in groepen en sub groepen.
Het beheer hiervan is in eerste plaats gericht op het afbeelden op de website.
Het klantenbeheer gebeurt heel eenvoudig. Alle mogelijke gegevens van de klant kunnen bewaard worden. Bovendien kan op elk ogenblik per klant de historiek van huur en aankoop opgeroepen worden.
 
Op elk ogenblik kan de dagopbrengst, weekopbrengst of maandopbrengst van de verhuur of de verkoop opgeroepen worden. In feite kan de periode zelf vrij gekozen worden. Vanuit het resultaat kan rechtstreeks doorgeklikt worden naar het detail. 
 
De hierboven vermelde eigenschappen van het ERP softwarepakket AtomRent tonen slechts een gedeelte van alle beschikbare mogelijkheden. Tijdens een demonstratie kunnen wij u een beter inzicht geven in het AtomRent software pakket.
 
Contacteer ons voor meer inlichtingen. 
Het is mogelijk AtomRent 1 maand lang gratis uit te testen in uw onderneming met echte bedrijfsgegevens. Zo kan u een inzicht krijgen hoe dit ERP-pakket uw onderneming daadwerkelijk efficiënter kan maken en een toegevoegde waarede bieden.

Design by Absurd & Madam | Powered by Nettools